XU HƯỚNG TĂNG SẼ LÀ CHỦ ĐẠO!

Trong phiên giao dịch hôm qua, sau khi điều chỉnh trên phiên giao dịch Châu Âu về quanh vùng 1186 USD/oz, vàng đã tăng mạnh và chinh phục mục tieu 1205 USD/oz của chúng tôi. Nhìn trên các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng, đây là mức kháng cự nhẹ đủ để vàng điều chỉnh trước khi tăng trở lại. Nhiều khả năng vàng sẽ kết thúc quá trình điều chỉnh quanh vùng 1197 -1199 USD/oz. Các vùng kháng cự trên sẽ đứng quanh vùng 1210 - 1216 - 1226 USD/oz.

 Trong giai đoạn này, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái mua vào khi giá điều chỉnh về quanh vùng 1197 USD/oz, nhằm mục tiêu 1216 USD/oz, dừng lỗ khi giá đã phá vỡ 1191 USD/oz.

 

Nguyen Ngoc Duy

Gold and Forex Analyst