Xu hướng tăng giá đã kết thúc?

Giá vàng dường như đã hoàn thành quá trình tăng giá và đang chuẩn bị cho quá trình giảm mạnh trong thời gian tới. Tuy nhiên nhiều khả năng giá vàng sẽ điều chỉnh tăng trở lại mức 970 trước khi có sự giảm mạnh. Diễn biến của giá vàng có thể sẽ đi theo như đồ thị sau:

                                                                        Phạm Tự Quốc Minh

                                                Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank