Xu hướng giảm giá đã chính thức bắt đầu?

Trong thời gian vừa qua giá vàng đã trãi qua 5 giai đoạn tăng giảm để tạo thành dạng tam giác (ABCDE). Giai đoạn tăng giá E bắt đầu từ quanh mức 905 và kết thúc quanh mức 971 vào ngày 06/08. Hiện tại giá vàng đang là một phần nhỏ trong giai đoạn giảm giá má mục tiêu có thể hướng đến 750. Quá trình giảm giá này đã tạo ra một lực đẩy I và một lực điều chỉnh II với kiểu hình FLAT (abc). Những diễn biến của giá vàng trong phiên giao dịch cuối tuần trước đã cho chúng ta thấy quá trình hình thành kiểu hình FLAT cũng đã hoàn thành và như vậy mở ra một giai đoạn giảm giá có thể bắt đầu tư phiên giao dịch hôm nay. Diễn biến của giá vàng được dự báo như đồ thị sau:

 

                                                            Phạm Tự Quốc Minh    

                                               

                                    Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank