VÙNG ĐIỀU CHỈNH ĐÃ KẾT THÚC ?

Thêm một phiên giao dịch nữa vàng điều chỉnh giảm và tiếp cận mục tiêu kỹ thuật của chúng tôi tại 1144 USD/oz. Bước vào phiên giao dịch trên thị trường New York, vàng bất ngờ quay trở lại vùng 1157 USD/oz, tuy nhiên sau đó vàng bất ngờ giảm mạnh trở về vùng 1144 USD/oz. Diễn biến giá cho thấy, sau những phiên liên tiếp tăng điểm, vàng đã điều chỉnh giảm từ quanh 1170 USD/oz xuống 1144 USD/oz. Trong giai đoạn hiện tại, vàng có thể trở lại xu hướng tăng giá chính bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nhìn từ các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi thấy rằng, nhiều khả năng vàng sẽ còn tiếp tục điều chỉnh xuống quanh vùng 1138 USD/oz.

  

Chính vì vậy, trong phiên giao dịch hôm nay, chúng tôi vẫn khuyến nghị các trạng thái bán ra khi vàng tiếp cận vùng kháng cự 1154 - 1156 USD/oz, nhằm mục tiêu 1138 USD/oz, dừng lỗ khi giá đã tăng lên vùng 1160 USD/oz.

 

Nguyen Ngoc Duy

Gold and Forex Analyst