Vàng vẫn trong giai đoạn (c)?

 

Giá vàng vẫn trong quá trình điều chỉnh của giai đoạn (B). Giai đoạn này chúng kỳ vọng giá vàng sẽ tạo ra mô hình Flat như đã đề cập trong bài phân tích hôm thứ 6. Giai đoạn Flat sẽ gồm 3 giai đoạn nhỏ (a), (b), (c).

 

Khi giá vàng đã tạo ra giai đoạn (b) quá lớn đã khiến cho việc giảm mạnh của giá vàng trong sáng nay vẫn chưa phải là dấu hiệu kết thúc giai đoạn (c). Hiện tại chúng tôi kỳ vọng giai đoạn (c) sẽ được biểu diễn thành 5 giai đoạn nhỏ hơn (I), (II), (III), (IV), (V) với mục tiêu giá vàng sẽ tiến về quanh mức 1055 USD/oz trước khi có một quá trình giảm giá mạnh sau đó.

 

Trong giai đoạn này mặc dù đang là giai đoạn điều chỉnh nhưng chúng tôi vẫn khuyến kích các trạng thái bán ra với mục tiêu 1030 USD/oz.

 

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank