VÀNG VẪN ĐANG THỂ HIỆN ĐÀ TĂNG MẠNH

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, vàng đã không giảm mạnh tới mục tiêu 1113 USD/oz của chúng tôi. Sau khi giảm từ vùng 1133 USD/oz xuống 1122 USD/oz, vàng đã quay trở lại đà tăng giá khi được lực mua vào hỗ trợ. Hiện tại, dựa vào những chỉ báo về xu hướng chúng tôi vẫn thấy rằng xu hướng vàng tăng trong dài hạn là khá mạnh. Các mục tiêu quanh 1145 USD/oz có thể sẽ bị chinh phục.

 

Chính vì vậy, trong giai đoạn này chúng tôi khuyến nghị các trạng thái mua khi giá điều chỉnh về quanh vùng 1132 USD/oz, nhằm mục tiêu 1145 USD/oz, dừng lỗ khi giá đã quay trở lại 1126 USD/oz.

 

Nguyen Ngoc Duy

Gold and Forex Analyst