Vàng vẫn đang gánh chịu áp lực giảm giá

Giá vàng đang gánh chịu nhiều áp lực giảm giá sau khi thất bại trong việc chinh phục mức kháng cự Fibinacci 50% của giai đoạn giảm giá từ 990 xuống 913. Tuy nhiên hiện tại mức hỗ trợ được đánh giá là khá quan trọng đang đặt tại 917. Nếu như giá vàng phá vỡ vùng hỗ trợ từ 912 – 917 thì mục tiêu tiếp theo là 894.50 và xa hơn nữa là 865.

 

COMMERZBANK