VÀNG VÀ MÔ HÌNH 2 ĐỈNH, 2 ĐÁY ĐANG HOÀN THÀNH

Có thể dễ dàng nhận thấy, trong những ngày qua, giá vàng diễn biến theo mô hình 2 đỉnh 2 đáy. Đây là một trong những mẫu hình đảo chiều xu hướng của giá trước đó đã hình thành. Do đó, trong những ngày tiếp theo, chúng tôi cho rằng, giá vàng sẽ diến biến có mức tăng trở lại để hoàn tất mẫu hình này. Mục tiêu của giá sẽ nhằm ở các mức cao 1134 -1140 – 1146 USD/oz.

Thêm vào đó, các chỉ báo kỹ thuật như đường Stoch và RSI đã có những dấu hiệu hướng lên cho thấy nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục được củng cố. Sức mạnh của xu hướng giảm nhiều khả năng cũng sẽ quay lại va khi đó, xu hướng tăng sẽ được cho thấy rõ ràng hơn.

 

Chính vì vậy, trong giai đoạn này, chiến lược khuyến nghị mua tại vùng giá 1126 – 1129 USD/oz và nắm giữ nhằm các mục tiêu 1134 – 1140 – 1146 USD/oz sẽ là phù hợp hơn cả. Tuy nhiên, khi giá đã có mức sụt giảm và phá 1119 - 1123 USD/oz, lúc này, mô hình này đã không còn chính xác. Do đó, nhà đầu tư cần hết sức cận trọng và nghiêm chỉnh luật dừng lỗ.

Kính chúc nhà đầu tư một tuần làm việc vui vẻ, may mắn và hiệu quả !

 

Nguyễn Ngọc Duy

Gold and Forex Analyst