VÀNG VÀ CÁC MỨC KHÁNG CỰ MẠNH !

Như vậy, sau khi phá hỗ trợ của đường kênh giá, vàng giảm mạnh và tiếp tục chinh phục mục tiêu kỹ thuật 1094 USD/oz trong bản tin ngày hôm qua. Sau khi giảm về vùng hỗ trợ 1089 - 1090 USD/oz, vàng đã có mức hiệu chỉnh và đang được giao dịch tại 1097 USD/oz. Theo dõi trên đồ thị 1H, chúng ta có thể thấy rằng, vùng 1089 - 1090 USD/oz  là một trong những vùng hỗ trợ rất mạnh vì đường kháng cự nối các đỉnh cao 1226 - 1161 - 1123 USD/oz lúc này đã trở thành đường hỗ trợ (đường màu đỏ). Như vậy, hiện tại vàng đang giao động giữa đường kháng cự màu nâu (đường biên dưới của kênh giá) và đường hỗ trợ màu đỏ (đường kháng cự trở thành đường hỗ trợ).   

Nhận định từ góc độ các chỉ báo, chúng tôi thấy rằng, RSI ở mức 45.24 và ADX ở 20.67 cho thấy vàng đang trong giai đoạn thể hiện xu hướng “chưa rõ ràng”. Riêng với đường Stoch và MACD, việc 2 chỉ báo này đang hướng lên cho thấy nhiều khả năng vàng sẽ điều chỉnh tiến tới các mức kháng cự trên trước khi bước vào giai đoạn giảm giá mới.  

Do đó, trong phiên ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị các trạng thái bán ra khi giá tiến tới các mức kháng cự 1101 - 1103 USD/oz, nhằm mục tiêu 1086 USD/oz và dừng lỗ nếu giá đã phá 1110 USD/oz.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Gold and Forex Analyst