VÀNG TIẾP TỤC GIA TĂNG

Trong phiên giao dịch hôm qua, sau khi có lực hỗ trợ tại vùng 1160 USD/oz, vàng đã bật mạnh lên mức cao nhất 1174.50 USD/oz trên thị trường New York (cách mục tiêu kỹ thuật của chúng tôi 0.5 USD/oz). Tuy nhiên sau đó, vàng đã điều chỉnh trở lại và hiện đang được giao dịch quanh 1166 USD/oz. Nhìn những diễn biến và lực tác động, chúng tôi cho rằng, hôm nay vàng sẽ tiếp tục có một phiên giao dịch trong biên độ rộng, và nhiều khả năng sẽ còn tăng cao. Mục tiêu kỹ thuật hướng tới quanh vùng 1175 - 1182 USD/oz.

Chính vì vậy, trong phiên giao dịch hôm nay, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái mua vào quanh vùng 1160 USD/oz, nhằm mục tiêu 1175 - 1182 USD/oz, dừng lỗ khi giá quanh lại 1154 USD/oz.

 

Nguyen Ngoc Duy

Gold and Forex Analyst