Vàng tiếp cận vùng kháng cự - Chiến lược giao dịch

Giá vàng đang trong quá trình hình thành sóng điều chỉnh abc với mục tiêu 927 để tạo thành sóng B lớn.

 

Chiến lược: Bán ra quanh mức 942. Mục tiêu 928. Dừng lỗ: 948

 

                                                                     Phạm Tự Quốc Minh       

                                                Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank