VÀNG TIẾN TỚI MỤC TIÊU KỸ THUẬT THEO MÔ HÌNH 2 ĐỈNH, 2 ĐÁY

Diễn biến trong phiên giao dịch hôm qua, trên biểu đồ 1H, giá vàng đã hình thành mô hình 2 đỉnh, 2 đáy (như trên hình vẽ) và đang hoàn thành mục tiêu kỹ thuật của mô hình. Việc mô hình đảo chiều xu hướng này xuất hiện tại vùng 1085 – 1100 USD/oz, nhiều khả năng cho thấy dấu hiệu đáy đã xác lập (cho tới khi vùng 1082 USD/oz bị phá vỡ). Hiện tại, giá vàng đang sideway quanh vùng 1100 USD/oz, chúng tôi vẫn đang kỳ vọng việc giá vàng sẽ tăng tiến gần tới mức quanh 1108 – 1115 USD/oz.

Kết hợp các chỉ báo kĩ thuật, chúng tôi thấy rằng đa phần các chỉ báo vẫn đang trong giai đoạn chưa rõ ràng. Giá nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi sideway trong vùng 1096 – 1102 USD/oz trong phiên Châu Á và đầu Châu Âu.

 

 

Do đó, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái mua khi giá điều chỉnh về vùng 1095 – 1097 USD/oz trong giai đoạn này, và nhằm mục tiêu 1108 – 1115 USD/oz, và dừng lỗ khi giá phá vỡ 1090 USD/oz.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Gold and Forex Analyst