VÀNG TÍCH LŨY CHỜ ĐỢI XU HƯỚNG MỚI!

Những diễn biến trong phiên giao dịch hôm qua, sau khi điều chỉnh xuống quanh vùng 1205 USD/oz như kỳ vọng, sau đó vàng tiếp tục gia tăng, tuy nhiên, mức tăng đã dừng lại quanh vùng 1216 USD/oz. Về cuối phiên, vàng đang tích lũy và chờ đợi để dịch chuyển theo một xu hướng mới. Nhìn từ các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng nhiều khả năng vàng sẽ tiếp tục hướng tới tăng giá, tuy nhiên, mức độ tăng trong phiên cuối tuần trước tiên sẽ tìm tới các mức kháng cự 1218 - 1227 USD/oz.

 Chính vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái mua vào trên vùng 1205 USD/oz, nhằm mục tiêu 1218 - 1226 USD/oz, dừng lỗ khi giá đã phá vỡ 1198 USD/oz.

 

Nguyen Ngoc Duy

Gold and Forex Analyst