VÀNG TĂNG TRONG PHIÊN CUỐI TUẦN ?

Tại vùng giá điều chỉnh 1133 -1134 USD/oz, giá vàng đã có mức phục hồi nhẹ lên vùng 1144 – 1145 USD/oz trước khi đi vào tích lũy. Hiện tại, chúng tôi thấy rằng, vàng đang dịch chuyển theo đường kênh xu hướng tăng giá. Mục tiêu nhằm tới của giá vàng là 1152 -1157 USD/oz cho tới khi đường hỗ trợ tăng trong kênh xu hướng lên bị phá vỡ. Thêm vào đó, đường xu hướng xuống giá bắt đầu từ vùng cao 1161 USD/oz và nối các điểm tiếp theo tại 1157 – 1143 USD/oz đã bị giá tiếp cận và vượt qua – để trở thành đường hỗ trợ khá mạnh đối với vàng.

Nhìn từ các chỉ báo, với mức 57.7 của RSI  và đi ngang của MACD chưa cho thấy điều gì quan trọng, vùng này vẫn cho rằng vùng xu hướng chưa rõ ràng, tuy nhiên, đường sức mạnh xu hướng cho thấy dấu hiệu ủng hộ cho xu hướng hiện tại khi bắt đầu hướng lên cùng với đường Stoch.

Do đó, trong giai đoạn này, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị các trạng thái mua vào khi giá nằm trong vùng 1138 – 1141 USD/oz, mục tiêu giá ở các mức 1147 - 1152 - 1157 USD/oz và dừng lỗ khi giá đã phá vỡ vùng giá 1135 - 1137 USD/oz.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Gold and Forex Analyst