VÀNG SẼ DIỄN BIẾN TRONG BIÊN ĐỘ!

Vàng tiếp tục có một ngày giao dịch như những gì chúng tôi đã dự báo trong bản tin cuối tuần qua. Sau khi tiếp cận vùng hỗ trợ quanh 1240 USD/oz, vàng đã được lực hỗ trợ và tìm tới quanh 1258 USD/oz. Đây được cho là một vùng trung gian trong giai đoạn hiện tại. Tại vùng này nhiều khả năng vàng sẽ giao động trong biên độ 1248 - 1264 USD/oz. Những chỉ báo kỹ thuật chỉ ra trong xu hướng tuần vàng sẽ còn có thể tiếp tục gia tăng. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn cho rằng, đà điều chỉnh sẽ có thể diễn ra khi vàng tiếp cận các vùng kháng cự mạnh quanh 1264 USD/oz.

Chính vì vậy, chúng tôi vẫn duy trì các khuyến nghị mua khi giá tiếp cận quanh 1251 USD/oz, mục tiêu nhằm các mức cao 1264 - 1270 USD/oz và dừng lỗ nếu giá phá vỡ 1244 USD/oz.

 

Nguyen Ngoc Duy

Gold and Forex Analyst