Vàng sẽ còn tăng giá - Chiến lược giao dịch

Chiến lược:

 

Mua vào quanh mức 1014

Mục tiêu: 1030

Dừng lỗ: 1009

 

Phạm Tự Quốc Minh

Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank