VÀNG ĐIỀU CHỈNH VÀ TIẾP TỤC SUY GIẢM?

Như vậy, những nhìn nhận về một xu hướng giảm trong trung hạn của chúng tôi đã có phần được thể hiện trong phiên hôm qua mặc dù sự bứt phá lên quanh vùng 1255 đã không thỏa kỳ vọng. Nhìn trên các chỉ báo kỹ thuật, quá trình vàng giảm mạnh khiến các chỉ báo đều hướng xuống nhanh chóng. Trên đồ thị ngày và đồ thị tuần, sự dốc xuống cho thấy khả năng vàng còn tiếp tục sẽ duy trì đà giảm và có thể tiếp cận 1195 - 1181 USD/oz. Tuy nhiên, các phiên cuối tuần đầu tiền của tháng (khi thông tin cơ bản quan trọng được công bố) giới đầu tư cần hết sức thận trọng. Giá vàng có thể điều chỉnh quay về các vùng kháng cự trên trước khi thể hiện đà giảm!

Chính vì vậy, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái bán ra nếu giá có sự điều chỉnh lên quanh vùng 1215 - 1219 USD/oz, mục tiêu giá quay lại 1194 - 1181 USD/oz, dừng lỗ nếu giá phá vỡ 1224 USD/oz.

 

Nguyen Ngoc Duy

Gold and Forex Analyst