Vàng điều chỉnh- Chiến lược kinh doanh

Giá vàng đang điều chỉnh giảm giá để chuẩn bị cho quá trình tăng giá mới. Quá trình điều chỉnh giảm giá lần này kỳ vọng sẽ về mức 928 USD/oz.

 

Chiến lược: Bán ra quanh mức 937. Mục tiêu 928. Dừng lỗ: 941

 

                                                                        Phạm Tự Quốc Minh

                                                Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank