VÀNG GIAO DỊCH KHÔNG CÓ XU HƯỚNG

Vàng biến động không có xu hướng trong 2 ngày qua và kéo dài cho đến hôm nay với chỉ báo RSI xoay quanh mức 50, mức giá hỗ trợ hôm nay tại 1193 được tạo thành bởi đường xu hướng tăng giá nối từ các mức giá thấp nhất của 2 ngày qua.

Trong đồ thị D1, kháng cự hôm nay tại 1210 (fibo 50% của mức giá cao 1265 và mức giá thấp 1157). Hôm nay nhiều khả năng vàng sẽ tiếp tục biến động không có xu hướng chính trong biên độ 1193-1210.

*Chú ý :   Thông tin cung cấp cho Quý khách hàng chỉ mang giá trị tham khảo