VÀNG GIẢM VỀ VÙNG THẤP CHỜ ĐỢI PHỤC HỒI !

Trong phiên giao dịch hôm qua, sau khi đã có mức tăng lên quanh 1113 USD/oz, vàng đã điều chỉnh mạnh và quay về vùng 1100 USD/oz. Hiện tại, vùng hỗ trợ này vẫn khá vững chắc, chúng tôi vẫn cho rằng vàng sẽ tiếp tục tìm tới các mức cao hơn. Vào các phiên cuối tuần, khả năng tăng giá của vàng là rất lớn.

 

 

Chính vì vậy, trong giai đọan này, chúng tôi vẫn khuyến nghị các trạng thái mua vào quanh 1104 USD/oz, nhằm mục tiêu 1120 USD/oz, dừng lỗ khi giá đã phá vỡ 1096 USD/oz.

 

 

Nguyen Ngoc Duy

Gold and Forex Analyst