VÀNG GIẢM MẠNH VÀ PHÁ ĐƯỜNG KÊNH !

Sau khi được hỗ trợ để tìm tới vùng kháng cự 1121 USD/oz trên thị trường Châu Á, vàng đã tiếp tục bước vào đợt điều chỉnh mạnh và quay về vùng hỗ trợ 1097.00 USD/oz. Lực bật này đưa vàng phá đường biên dưới của đường kênh giá và cho thấy dấu hiệu cho rằng, khả năng vàng tiếp tục suy yếu là rất cao.

Nhìn từ sự kết hợp các chỉ số, đường Stoch đang giao động dưới đường vượt bán cho thấy, quá trình điều chỉnh lên sẽ được tiếp tục thêm nữa. Tuy nhiên, đường ADX và RSI thì đang trong giai đoạn “xu hướng không rõ ràng” cho thấy lực lên yếu. Chính vì vậy, giai đoạn điều chỉnh này chúng tôi cho rằng nó sẽ chạm vùng quanh 1111 - 1113 USD/oz trước khi giảm giá.

Do đó, trong giai đoạn này, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái bán ra khi giá đã điều chỉnh về vùng 1111 - 1113, nhằm mục tiêu 1097 - 1091 USD/oz, dừng lỗ khi giá đã phá 1118 USD/oz.

 

Nguyễn Ngoc Duy

Gold and Forex Eximbank