Vàng giảm giá - Chiến lược

Chiến lược: Bán quanh mức 951. Mục tiêu 940. Dừng lỗ: 956

Đối với những nhà đầu tư chưa tất toán trạng thái bán quanh mức 953 như đã đề cập trong phiên giao dịch hôm qua thì có thể tiếp tục giữ lệnh và chờ các mục tiêu tiếp theo.

                                                                     Phạm Tự Quốc Minh

                                                Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank