Vàng diễn biến khó lường - Một khả năng mới cho vàng

Trong giai đoạn này giá vàng tạo ra rất nhiều mô hình tăng giảm khác nhau. Đây chính là lý do khi OILNGOLD nhận định giá có thể về 1025 thì DAILYFX nhận định giá có thể lên đến 1070.

 

Dưới đây là một khả năng mới cho giá vàng khi xác định vùng 1070 là đỉnh của đợt biến động vừa qua. Theo như diễn biến này thì giá vàng đang trong giai đoạn ii của sóng C. Giai đoạn ii này với xu hướng điều chỉnh tăng giá hướng về 1060 trước khi có mức giảm mạnh xuống quanh mức 1020 để hoàn thành giai đoạn C (hình vẽ).

 

Vì đây là giai đoạn rất khó dự báo mô hình của vàng nên chúng tôi khuyến kích nhà đầu tư sử dụng chiến lược “Break out”. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư nên chờ đợi giá phá vỡ mô hình điều chỉnh mới tham gia vào thị trường. Nếu giá phá mức kháng cự 1047 chúng tôi khuyến khích các trạng thái bán ra với mục tiêu 1035-  1020. Nếu giá vàng phá mức kháng cự 1067 USD/oz thì chúng tôi khuyến khích các trạng thái mua vào với mục tiêu 1080.

 

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank