VÀNG CÓ PHÁ ĐƯỢC HỖ TRỢ ?

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, vàng đã giảm mạnh và hiện tại đang được giao dịch quanh vùng 1195 USD/oz. Những tín hiệu cho thấy, vàng có thể tiếp tục điều chỉnh xuống để tiếp cận đường hỗ trợ một lần nữa quanh 1186 USD/oz. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, trong phiên giao dịch hôm nay từ các đồ thị dài hơn, vàng sẽ nhiều khả năng có xu hướng tăng lại quanh vùng 1212 USD/oz.

 

 

 

Chính vì vậy, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái mua vào khi giá đã điều chỉnh về trên vùng 1184 USD/oz, nhằm mục tiêu giá 1212 USD/oz, dừng lỗ quanh 1276 USD/oz.

 

Nguyen Ngoc Duy

Gold and Forex Analyst