VÀNG CÓ PHÁ ĐƯỢC CÁC MỨC KHÁNG CỰ ?

Trong phiên cuối tuần trước, từ mức thấp quanh 1105 USD/oz tại thị trường Châu Á , vàng đã bật mạnh và cách mục tiêu kỹ thuật 1120 USD/oz của chúng tôi 1 USD. Tại vùng giá mở cửa hôm nay, vàng đang gặp những ngưỡng kháng cự mạnh và quan trọng 1120 - 1128 USD/oz. Nếu phá vỡ, vàng sẽ nhiều khả năng tiếp tục được củng cố xu hướng lên vững chắc. Tuy nhiên, kết hợp với các chỉ báo kĩ thuật, chúng tôi cho rằng xu hướng chủ đạo trong ngày hôm nay là xu hướng giảm giá, vàng nhiều khả năng sẽ bị "khuất phục" bởi những mức kháng cự này.

Do đó, trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái bán trên vùng 1118 USD/oz, nhằm mục tiêu 1106 USD/oz,và dừng lỗ khi giá đã quanh viền 1123 USD/oz.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Gold and Forex Analyst