VÀNG CÓ DUY TRÌ ĐƯỢC XU HƯỚNG CẤP 3 ?

Trong phiên giao dịch hôm qua, vàng tiếp tục diễn biến như những gì chúng tôi đã dự báo trong các bản tin trước. Sau khi có những điều chỉnh về quanh vùng 1112 -1116 USD/oz, vàng đã có những lực hỗ trợ mạnh do các lệnh mua được đẩy vào tại vùng này và phá các mức cản để đi lên. Hiện tại, vàng đã hình thành đường xu hướng tăng giá cấp 3. Do đó, chúng tôi cho rằng vàng sẽ điều chỉnh về vùng 1130 – 1132 USD/oz trước khi tiếp tục được hỗ trợ và tăng mạnh lên cao hơn nhằm các mức kháng cự cao hơn. Quá trình điều chỉnh này được thể hiện rõ trên chỉ báo MACD, Stock và RSI đã có dấu hiệu hướng xuống cùng sức mạnh xu hướng trên ADX có dầu hiệu đi lên.

 

 Chính vì vậy, trong giai đoạn này, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái mua khi giá tiếp cận quanh đường xu hướng cấp 3 (vùng giá 1130 -1132 USD/oz) nhằm mục tiêu kỹ thuật 1140 -1147 – 1154 – 1163 USD/oz. Cũng cần phải nói thêm, nhà đầu tư cần lưu ý và dừng lỗ dưới vùng 1123 -1125 USD/oz vì lúc này giá sẽ dịch chuyển xuống nhằm mục tiêu xu hướng thứ 2.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Gold and Forex Analyst