VÀNG CÓ DUY TRÌ ĐÀ PHỤC HỒI TỪ MỨC THẤP ?

Sau liên tiếp 2 phiên và có mức giảm mạnh từ quanh 1100 USD/oz, vàng đã tiến về mức thấp 1043 USD/oz trước khi phục hồi và đóng cửa tuần tại 1067 USD/oz. Chúng tôi cho rằng, nhiều khả năng mức hỗ trợ 1045 USD/oz vẫn sẽ được duy trì trong tuần này. Thị trường có thể bước vào đợt hiểu chỉnh và giá sẽ tiếp cận đường xu hướng xuống nếu phá vỡ mức cản 1074 USD/oz. Nếu đúng như dự báo này, giá vàng có thể quay lại quanh vùng 1090 USD/oz trong thời gian tới. Thêm vào đó, dựa trên đồ thị ngày, mô hình nến Hammer xuất hiện đang cho thấy dấu hiệu đảo chiều và ủng hộ cho quan điểm trên của chúng tôi.

Chính vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái mua vào. Tuy nhiên, điều quan trọng là chọn thời điểm vào hợp lý và dựa trên các dấu hiệu. Một điểm mua khi giá hồi về quanh vùng 1060 - 1061 USD/oz có lẽ là phù hợp, nhằm mục tiêu giá 1067- 1074 - 1080 USD/oz và dững lỗ khi giá đã phá 1055 USD/oz.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Gold and Forex Analyst