Vàng đang trong giai đoạn (iii) của nhánh (C)

 

Giá vàng vừa hoàn thành giai đoạn (ii) của sóng (C) là nhánh cuối cùng của giai đoạn điều chỉnh (II) với mục tiêu có thể lên đến 1055 USD/oz trước khi đón nhận một giai đoạn giảm mạnh trong trong thời gian tới.

Chúng tôi vẫn khuyến kích các trạng thái mua vào và tuân thủ chặt các qui tắc dừng lỗ.

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank