Vàng đang trong giai đoạn C

 

Như vậy mức 1017.95 USD/oz mà vàng đã đạt được ngay khi khi Fed công bố các văn bản của cuộc họp lãi suất thì có thể xem mức đó là điểm kết thúc cùa giai đoạn B như đã đề cập trong những phiên giao dịch gần đây. Hiện tại giá vàng đang trong giai đoạn hoàn tất quá trình C. Mục tiêu của giai đoạn này như chúng tôi nhận định trong các phiên giao dịch trước có thể lên đến 985. Tuy nhiên mức giá này chỉ có thể xuất hiện nếu giá vàng phá mức hỗ trợ 1005 và 1000 trong phiên giao dịch hôm nay.

 

Vì đang trong quá trình hoàn tất giai đoạn C với xu hướng giảm giá cho nên chúng tôi khuyến khích các  trạng thái bán ra.

 

Phạm Tự Quốc Minh    

Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank