VÀNG ĐANG TIẾP CẬN VÙNG KHÁNG CỰ 1152 USD/oz

Trong phiên giao dịch hôm qua, sau khi có sự gia tăng lên 1137 USD/oz, vàng đã giảm mạnh và tiến tới mục tiêu kỹ thuật 1120 USD/oz như trong bản tin phân tích của chúng tôi. Tại mức giá thấp nhất 1118 USD/oz, lực mua đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn đẩy giá vàng quay lại đà tăng giá. Hiện tại, giá vàng đang tiếp tục xu hướng lên, tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy một vùng kháng cự mạnh quanh khu vực 1145 - 1147 USD/oz. Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng, tại vùng kháng cự này, vàng sẽ điều chỉnh nhẹ và đi sideway trước khi có sự bứt phá nhằm tới mức kháng cự cao hơn.

 

Chính vì vậy, trong giai đoạn này, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái mua vào khi giá đã có đợt điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1137 – 1139 USD/oz, nhằm mục tiêu 1147 – 1152 -1157 USD/oz, dừng lỗ khi giá phá hỗ trợ 1133 – 1134 USD/oz.

 

 

Nguyễn Ngọc Duy

Gold and Forex Analyst