Vàng đang tiến về mức kháng cự 1130 USD/oz

Giá vàng đang hướng đến mức kháng cự 1130 USD/oz. Đây được xem là mức kháng cự được tạo ra khi nối hai đỉnh của sóng I và sóng III nên tỏ ra khá vững chắc. Nếu phá vỡ mức kháng cự này thì nhiều khả năng giá vàng sẽ chinh phục mức 1150 USD/oz.

Tuy nhiên chúng tôi khuyến khích không nên vào trạng thái trong giai đoạn hiện nay.

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank