VÀNG ĐANG TIẾN TỚI ĐƯỜNG XU HƯỚNG GIẢM GIÁ

Trong phiên giao dịch đầu tuần, sau khi có đợt điều chỉnh quanh về vùng hỗ trợ 1192 – 1193 USD/oz, vàng đã có sự hồi phục và đang duy trì quanh 1100 USD/oz. Hiện tại, chúng tôi thấy rằng vàng đang có nhiều hỗ trợ và nhiều khả năng sẽ tiếp cận đường xu hướng giảm giá (đường màu đỏ). Mục tiêu của giai đoạn này sẽ nhằm tới 1122 – 1125 USD/oz. Xét về các chỉ báo kĩ thuật trong phiên, một sự điều chỉnh về mức hỗ trợ 1095 – 1097 USD/oz đang được thể hiện, tại vùng giá này, chúng tôi đang kỳ vọng vàng sẽ có được hỗ trợ và quay đầu hướng tới mục tiêu 1108 – 1115 USD/oz.

Chính vì vậy, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái mua khi giá đã điều chỉnh về mức 1095 – 1097 USD/oz nhằm mục tiêu 1102 – 1108 – 1115 USD/oz. Và cần lưu ý, các trạng thái này cần được tất toán khi giá đã phá mức hỗ trợ 1090 USD/oz.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Gold and Forex Analyst