Vàng đang quay lại đà tăng giá?

 

Sau khi giảm mạnh xuống quanh mức 986 USD/oz ngay ngay khi bảng lương phi nông được công bố dường như đã đánh dấu sự kết thúc của quá trình điều chỉnh giảm giá và đang mở ra một giai đoạn tăng giá mới.

 

Hiện tại giá vàng đang trong giai đoạn thứ I của (C) với mục tiêu có thể lên đến 1020.

Do đây là quá trình tăng giá nên chúng tôi khuyến kích các trạng thái mua vào.

 

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank