VÀNG ĐANG HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU CAO HƠN

Sao khi tiến tới vùng kháng cự 1159 – 1161 USD/oz, vàng đã có mức điều chỉnh về vùng 1148 USD/oz. Điều này đã được chỉ trong phân tích của chúng tôi ngày hôm qua, do đó, chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì quan điểm này. Tại vùng hỗ trợ 1147 – 1149 USD/oz, vàng sẽ tiếp tục bứt phá và nhằm các mục tiêu cao hơn. Nhận định này được ủng hộ từ các chỉ báo kỹ thuật ADX, RSI và Stoch.

Chính vì vậy, trong giai đoạn này, chúng tôi vẫn khuyến nghị các trạng thái mua nhằm các mục tiêu 1158 – 1167 – 1173 USD/oz, và dừng lỗ khi giá đã quay về và phá mức hỗ trợ 1145 -1147 USD/oz.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Gold and Forex Analyst