VÀNG ĐANG HƯỚNG TỚI 1220 USD/oz ?

Như vậy, kết thúc phiên giao dịch qua vàng đã tiến tới và phá vỡ 3 mục tiêu kỹ thuật của chúng tôi 1192 - 1201 USD/oz. Những dấu hiệu chỉ ra trên các chỉ báo cũng như lực bật của các chỉ báo này, chúng tôi vẫn đang kỳ vọng đà tăng của vàng sẽ được duy trì và nhằm mục tiêu quanh 1220 USD/oz. Hiện tại, vùng giá vàng đang được giao dịch và tích lũy quanh vùng 1200 USD/oz. Lực điều chỉnh có thể kết thúc quanh vùng 1196 - 1198 USD/oz và vàng bước vào đà tăng trong phiên hôm nay.  

Chính vì vậy, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái mua vào quanh vùng 1197 USD/oz, nhằm mục tiêu 1220 USD/oz, dừng lỗ khi giá đã phá vỡ 1190 USD/oz.

 

Nguyen Ngoc Duy       

Gold and Forex Analyst