Vàng đang hướng đến mục tiêu 935

Giá vàng đang trong quá trình tăng giá trở lại với mục tiêu có thể lên đến 950 và xa hơn nữa là 980.

 

Chiến lược: Mua vào quanh mức 925. Mục tiêu 935. Dừng lỗ: 922.

 

                                                                                    Phạm Tự Quốc Minh

                                                            Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank