VÀNG ĐANG CHỜ ĐIỀU CHỈNH TRƯỚC KHI TIẾP TỤC TĂNG GIÁ!

Trong phiên giao dịch hôm qua và phiên giao dịch trên thị trường Châu Á, vàng đã tiến tới và chinh phục mục tiêu 1216 USD/oz của chúng tôi. Tuy nhiên, nhìn từ các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng, vàng cần có một quá trình điều chỉnh trước khi thể hiện sự tăng giá tiếp tục. Mục tiêu vẫn nhằm hướng tới là mức kháng cự quanh vùng 1226 USD/oz. Dựa vào các công cụ khác, chúng tôi cho rằng, sự điều chỉnh của giá vàng sẽ được hỗ trợ bởi đường xu hướng lên giá trong giai đoạn hiện nay và dừng lại quanh 1205 - 1209 USD/oz.

Chính vì vậy, trong phiên giao dịch hôm nay, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái mua vào trên vùng 1208 USD/oz, nhằm mục tiêu 1226 USD/oz, dừng lỗ khi giá đã phá vỡ 1202 USD/oz.

 

Nguyen Ngoc Duy

Gold and Forex Analyst