VÀNG ĐÃ QUAY LẠI ĐÀ TĂNG GIÁ ?

Sau khi giảm và tiến tới mục tiêu kỹ thuật quanh 1111.00 USD/oz của chúng tôi trong phiên giao dịch hôm qua, vàng đã nhanh chóng đi lên và kết thúc phiên giao dịch tại 1126.00 USD/oz. Những chỉ báo kĩ thuật xuất hiện trên đồ thị 1H cho thấy, vàng đang trong giai đoạn phức tạp và khả năng thể hiện xu hướng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, từ sự kết hợp các chỉ số và trong ngày, chúng tôi thấy rằng, vàng đã, đang và sẽ thể hiện cho xu hướng tăng giá mới. Mục tiêu kỹ thuật trong phiên có thể đạt các mức cao 1134 – 1143 – 1160 USD/oz.

 Chính vì vậy, trong giai đoạn này, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái mua vào. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần chọn lựa cho mình điểm mua thích hợp khi giá có những đợt điều chỉnh về gần 1116 USD/oz. Các trạng thái mua này cần được dừng lỗ nếu giá phá mức 1116 – 1110 USD/oz.

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank