VÀNG ĐÃ KẾT THÚC QUÁ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH ĐỂ TĂNG GIÁ ?

Như trong bản tin phân tích hôm qua của chúng tôi, giá sau khi sideway tại vùng 1125 – 1128 USD/oz, giá vàng đã có bước điều chỉnh về quanh vùng 1112 – 1116 USD/oz. Tại vùng giá này, một số lượng lớn các lệnh mua đẩy vào đã hỗ trợ cho giá vàng bật lại và nhiều khả năng đang diễn biến nhằm kết thúc quá trình điều chỉnh để bắt đầu giai đoạn mới- giai đoạn tăng giá. Nhìn từ chỉ báo đo lường sức mạnh xu hướng cho thấy, xu hướng giảm đang yếu dần và giá có dấu hiệu gia tăng khi được ủng hộ bởi RSI và MACD.

 

Chính vì vậy, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị các trạng thái mua vào nhằm các mục tiêu cao hơn 1123 - 1129 - 1140 USD/oz khi giá đang sideway quanh vùng 1116 – 1120 USD/oz. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý cắt lỗ khi giá đã phá mức giá 1112 USD/oz.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Gold and Forex Analyst