VÀNG ĐÃ CÓ LỰC ĐỂ BẬT PHÁ MỨC KHÁNG CỰ ?

Sau khi giảm và chinh phục mục tiêu 1086 USD/oz của chúng tôi trong bản tin ngày hôm qua, vàng đã điều chỉnh nhẹ tại thị trường Châu Âu và thể hiện rõ xu hướng tăng mạnh khi phiên Mỹ mở cửa. Như những gì đã nhận định, hiện tại, vàng vẫn đang được giao dịch trong vùng hỗ trợ 1086 USD/oz (đường kháng cự trở thành đường hỗ trợ - màu đỏ) và 1110 USD/oz (đường hỗ trợ của kênh giá trở thành đường kháng cự - màu nâu). Đây được cho vùng hỗ trợ và kháng cự khá mạnh. Tuy nhiên, kết hợp với các chỉ báo kĩ thuật được đưa ra, chúng tôi cho rằng, nhiều khả năng vàng sẽ được hỗ trợ và phá kháng cự quanh 1110 USD/oz để nhằm các mục tiêu cao hơn.

Do đó, trong phiên hôm nay, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái mua vào khi giá điều chỉnh về quanh vùng 1103 - 1104 USD/oz nhằm mục tiêu 1120 USD/oz và dừng lỗ khi giá đã giảm tới 1095 USD/oz.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Gold and Forex Analyst