VÀNG ĐÃ CÓ DẤU HIỆU ĐIỀU CHỈNH XU HƯỚNG GIẢM

Vàng đã vượt qua mục tiêu kỹ thuật thứ 3 của chúng tôi trong bản tin ngày hôm qua. Các mức hỗ trợ tại 1108 – 1102 và 1096 USD/oz lần lượt bị phá vỡ. Hiện tại, giá vàng đang duy trì trong vùng hỗ trợ 1086 USD/oz và mức kháng cự 1096 USD/oz. Kết hợp các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi thấy rằng, những dấu hiệu cho một đợt điều chỉnh trên đồ thị 1H và 4H đã xuất hiện. Hôm nay, giá vàng nhiều khả năng sẽ quay lại và phá các mức kháng cự trên tại 1096 – 1102 – 1108 USD/oz.

 

 Chính vì vậy, trong giai đoạn này, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái mua vào khi giá điều chỉnh về vùng 1088 – 1090 USD/oz và nhằm các mục tiêu trên. Cần lưu ý, khi giá đã phá vùng hỗ trợ 1084 -1086 USD/oz thì các trạng thái mua cần được tất toán vì nhiều khả năng giá sẽ tiến tới mục tiêu 1079 USD/oz.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Gold and Forex Analyst