VÀNG ĐÃ BƯỚC VÀO CHU KỲ TĂNG GIÁ MỚI?

Kết thúc phiên giao dịch tuần qua, sau khi giảm mạnh xuống quanh vùng 1196 USD/oz, vàng đã được hỗ trợ vào cuối phiên và duy trì đóng cửa tại 1219 USD/oz. Nhìn từ những chỉ báo kỹ thuật và mô hình nến, chúng tôi thấy rằng, xu hướng tăng đang được thể hiện. Trong tuần này, vàng nhiều khả năng sẽ chính phục các mức cao mới. Mục tiêu trong đầu tuần có thể hướng đến là 1221 - 1228 - 1233 USD/oz.

Chính vì vậy, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái mua vào khi giá điều chỉnh về vùng 1212 USD/oz, mục tiêu 1228 USD/oz, dừng lỗ khi giá phá vỡ 1205 USD/oz.

 

Nguyen Ngoc Duy

Gold and Forex Analyst