Tiếp tục kỳ vọng cho một đợt giảm giá của vàng

Áp lực trượt giá của vàng vẫn đang được thể hiện khá mạnh trên phương diện kỹ thuật khi thông có bất kỳ thông tin kinh tế nào đươc công bố tại Mỹ. Hiện tại giá vàng đang tiếp tục quá trình hình thành sóng điều chỉnh thứ 4 với mục tiêu 936 chuẩn bị cho quá trình hình thành sóng 5 với mục tiêu 920. Các chỉ số đo lường sức mạnh của thị trường đang hỗ trợ cho đà giảm giá. RSI đang nằm ở vùng lực bán thắng thế. Trong khi chỉ số Stoch đang thể hiện xu hướng giảm. Thông tin về chỉ số IFO của Đức sắp được công bố (15h theo giờ Việt Nam) với dự báo khả quan có thể sẽ làm cho đồng EUR tăng nhẹ và có thể sẽ hỗ trợ cho giá vàng hoàn thành xu hướng điều chỉnh tăng giá.

 

Chiến lược: Bán ra quanh mức 936. Mục tiêu:920. Dừng lỗ: 940

 

                                                                        Phạm Tự Quốc Minh    

                                                            Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ