Tích lũy thành tam giác abcde để bứt phá

Giá vàng đang thực hiện quá trình tích lũy với mô hình tam giác (a b c d e) để chuẩn bị cho một cuộc bứt phá mới với mục tiêu đầu tiên có thể là 964 và tiếp đó có thể là 970.

Chiến lược trong ngày ưu tiên chiến lược mua vào.

            Mua vào quanh mức 955. Mục tiêu 964. Dừng lỗ: 951 như đã đề cập trong “Chiến lược giao dịch cập nhật” đã đề ra trong phiên giao dịch sáng nay.

 

Chiến lược dài hạn ưu tiên chiến lược bán ra.

                                                                     Phạm Tự Quốc Minh

                                                Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank