Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 31/01/2011 - 04/02/2011

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 31/01/2011

6:15

Nhật

PMI sản xuất

* * *

51.4

 

48.3

6:30

Úc

Lạm phát M1

* * *

0.4%

 

0.2%

6:50

Nhật

Ước tính sản lượng công nghiệp (t/t)

* * * *

3.1%

2.9%

1.0%

7:30

Úc

Tín dụng khu vực tư (t/t)

* * * *

0.2%

0.3%

60.7

12:00

Nhật

Số nhà bắt đầu khởi công xây dựng (n/n)

* * *

7.5%

4.8%

6.8%

14:00

Châu Âu

Doanh số bán lẻ Đức (t/t)

* * * *

-0.3%

1.9%

-1.9%(1)

17:00

Châu Âu

Ướng tính CPI (n/n)

* * * *

2.4%

2.4%

2.2%

20:30

Canada

GDP (t/t)

* * * * *

0.4%

0.2%

0.2%

20:30

Canada

RMPI (t/t)

* * * *

4.2%

3.3%

3.5%

20:30

Canada

IPPI (t/t)

* * *

0.7%

0.6%

0.6%(1)

20:30

Mỹ

Chỉ số giá cả PCE (t/t)

* * * *

0.0%

0.1%

0.1%

20:30

Mỹ

Chi tiêu các nhân (t/t)

* * * *

0.7%

0.6%

0.3%(1)

20:30

Mỹ

Thu nhập cá nhân (t/t)

* * *

0.4%

0.5%

0.4%(1)

21:45

Mỹ

PMI bang Chicago

* * * *

68.8

65.5

66.8

THỨ BA - 01/02/2011

Chờ đợi

Mỹ

Bài phát biều của thành viên MPC Sentence

* * * *

 

 

 

5:30

Úc

Chỉ số sản xuất AIG

* * * *

46.7

 

46.3

7:30

Úc

Giá nhà toàn quốc (q/q)

* * * *

0.7%

0.0%

-0.3%(1)

Chờ đợi

Úc

Niềm tinh doanh nghiệp NAB

* * * *

-3