Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 30/08/2010 - 03/09/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày
30/08/2010 đến 03/09/2010 (Giờ Hà Nội)

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 30/08/2010

8:30

Úc

Lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp (Q)

* * *

18.90%

5.90%

3.90%

10:00

Newzealand

Niềm tin kinh doanh NBNZ

* * * * *

16.4

 

27

13:00

Anh

Nghỉ lễ

 

 

 

 

19:30

Canada

Tài khoản vãng lai

* * * *

-11.0B

-10.2B

-7.8B

19:30

Mỹ

Chỉ số giá PCE (T)

* * * *

0.10%

0.10%

0.00%

19:30

Mỹ

Tiêu dùng cá nhân (T)

* * * *

0.40%

0.40%

0.00%

19:30

Mỹ

Thu nhập cá ngân(T)

* * *

0.20%

0.30%

0.00%

THỨ BA - 31/08/2010

1:00

Mỹ

Phát biểu của thành viên FOMC Bullard

* * * *

 

 

 

6:01

Anh

Niềm tin tiêu dùng GFK

* * * *

-18

-23

-22

6:15

Nhật

PMI khu vực sản xuất

* * *

50.1

 

52.8

6:15

Nhật

Sản lượng công nghiệp (T)

* * * *

0.30%

-0.30%

-1.10%

6:50

Nhật

Doanh số bán lẻ (N)

* * * *

3.90%

3.10%

3.30%

8:30

Úc

Lượng nhà vay thế chấp được thông qua (T)

* * * * *

2.30%

-0.60%

-3.30%

8:30

Úc

Doanh số bán lẻ (T)

* * * * *

0.70%

0.40%

0.20%

8:30

Úc

Tài khoản vãng lai

* * * *

-5.6B

-6.3B

-16.6B

8:30

Úc

Tín dụng khu vực tư (T)

* * * *

0.10%

0.30%

0.20%

8:30

Úc

Chỉ số thu nhập bình quân (N)

* * * *

1.30%

0.90%

1.80%

12:00

Úc

Lượng nhà đang xây (N)