Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 30/05/2011 - 03/06/2011

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 30/05/2011

8:00

Úc

Doanh số bán nhà mới HIA (t/t)

* * * *

0.2%

 

4.3%

8:30

Úc

Lợi nhuận doanh nghiệp (q/q)

* * * *

-2.0%

2.1%

-1.7%

Cả ngày

Anh

Nghỉ lễ

 

 

 

 

Cả ngày

Mỹ

Nghỉ lễ

 

 

 

 

19:30

Canada

GDP (t/t)

* * * * *

0.3%

0.2%

-0.1%

19:30

Canada

Tài khoản vãng lai

* * * *

-8.9B

-2.9B

-10.3B

THỨ BA - 31/05/2011

6:15

Nhật

PMI sản xuất

* * *

51.3

 

45.7

6:30

Nhật

Chi tiêu hộ gia đình (n/n)

* * * *

-3.0%

-2.7%

-8.5%

6:30

Nhật

Tỷ lệ thất nghiệp

* * *

4.7%

4.7%

4.6%

6:50

Nhật

Ước tính sản lượng nông nghiệp (t/t)

* * * *

1.0%

2.6%

-15.5%

8:30

Úc

Cho vay thế chấp được thông qua (t/t)

* * * * *

-1.3%

-1.7%

8.6%

8:30

Úc

Tài khoản vãng lai

* * * *

-10.4B

-10.1B

-8.1B

8:30

Úc

Cho vay tín dụng khu vực tư (t/t)

* * * *

0.0%

0.5%

0.6%

8:30

Nhật

Thu nhập bình quân (n/n)

* * * *

-1.4%

-0.2%

-0.1%

12:00

Nhật

Số nhà khởi công xây mới

* * *

0.3%

-3.0%

-2.4%

12:45

Thuỵ Sĩ

GDP (q/q)

* * * *

0.3%

0.6%

0.8%

13:00

Thuỵ Sĩ

Chỉ số tiêu dùng UBS

* * * *

1.59

 

1.69

13:00

Châu Âu

Doanh số bán lẻ Đức (t/t)

* * * *

0.6%

1.7%

-2.7%

13:45

Châu Âu

Chi tiêu tiêu dùng Pháp (t/t)

* * * *

-1.6%

-0.3%

-1.1%

14:55

Châu Âu

Thay đổi lao động của Đức

* * * *

-8K

-31K

-33K

15:00

Châu Âu

Tỷ lệ thất nghiệp của Ý

* * *

8.1%

8.3%

8.3%

16:00

Châu Âu

Ước tính CPI (n/n)

* * * *

2.7%

2.8%

2.8%

16:00

Châu Âu

Tỷ lệ thất nghiệp

* * * *

9.9%

9.9%

9.9%