Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 29/11/2010 - 03/12/2010

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 29/11/2010

6:50

Nhật

Doanh số bán lẻ (N)

* * * *

-0.2%

0.8%

1.4%(1)

Chờ đợi

Úc

Doanh số bán nhà mới HIA (T)

* * * *

2.4%

 

-1.7%(1)

7:30

Úc

Lợi nhuận doanh nghiệp (Q)

* * *

-1.5%

4.3%

17.0%(1)

8:00

Nhật

Bài phát biểu của thống đốc BOJ

* * * *

 

 

 

14:#0

Úc

Bài phát biể của chủ tịch RBA Stevens

* * * *

 

 

 

16:30

Anh

Cho vay cá nhân (T)

* * * *

1.3B

0.8B

0.2B(1)

16:30

Anh

Cho vay thế chấp được thông qua

* * *

47K

47K

44K

20:30

Canada

Tài khoản vãng lai

* * * *

-17.5B

-14.9B

-13.0B(1)

THỨ BA - 30/11/2010

6:15

Nhật

PMI sản xuất

* * *

47.3

 

47.2

6:30

Nhật

Tiêu dùng hộ gia đình (N)

* * * *

-0.4%

-0.4%

0.0%

6:30

Nhật

Tỷ lệ thất nghiệp

* * *

5.1%

5.0%

5.0%

6:50

Nhật

Ước tính sản lượng công nghiệp (T)

* * * *

-1.8%

-2.6%

-1.6%(1)

7:01

Anh

Niềm tin tiêu dùng GfK

* * * *

-21

-19

-19

7:15

Úc

Bài phát biểu của thành viên RBA

* * * *

 

 

 

7:30

Úc

Lượng nhà được cấp phép xây dựng (T)

* * * * *

9.3%

1.6%

-5.3%(1)

7:30

Úc

Tài khoản vãng lai

* * * *

-7.8B

-6.6B

-5.4B(1)

7:30

Úc

Tín dụng khu vực tư (T)

* * * *

0.1%

0.2%

0.0%(1)

8:30

Nhật

Thu nhập bình quân (N)

* * * *

0.6%