Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 28/03/2011 - 01/04/2011

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 28/03/2011

19:30

Mỹ

Chỉ số giá cả PCE lõi

* * * *

0.2%

0.2%

0.2%(1)

19:30

Mỹ

Chi tiêu cá nhân (t/t)

* * * *

0.7%

0.6%

0.3%(1)

19:30

Mỹ

Thu nhập cá nhân (t/t)

* * *

0.3%

0.5%

1.2%(1)

21:00

Mỹ

Doanh số nhà chờ bán (t/t)

* * * * *

2.1%

-0.5%

-2.8%

22:00

Châu Âu

Bài phát biểu của thống đốc ECB, Trichet

* * * *

 

 

 

22:45

Canada

Bài phát biểu của Boivin

* * * *

 

 

 

THỨ BA - 29/03/2011

2:40

Mỹ

Bài phát biểu của thành viên FOMC, Evans

* * * *

 

 

 

5:00

Úc

Bài phát biểu của trợ lý thống đốc RBA, Edey

* * * *

 

 

 

6:30

Nhật

Chi tiêu hộ gia đình (n/n)

* * * *

-0.2%

0.1%

-1.0%

6:30

Nhật

Tỷ lệ thất nghiệp

* * *

4.6%

4.9%

4.9%

6:50

Nhật

Doanh bố bán lẻ (n/n)

* * * *

0.1%

-0.4%

0.1%

Chờ đợi

Úc

Doanh số bán nhà mới HIA (t/t)

* * * *

0.6%

 

2.4%(1)

13:00

Thuỵ Sỹ

Chỉ số tiêu dùng UBS

* * * *

1.46

 

1.66(1)

13:00

Châu Âu

Khảo sát môi trường người tiêu dùng GfK Đức

* * * *

5.9

5.9

6.0

Cả ngày

Châu Âu

Ước tính CPI Đức (t/t)

* * * *

0.5%

0.4%

0.5%

13:45

Châu Âu

Chi tiêu người tiêu dùng Pháp (t/t)

* * * *

0.9%

0.6%

-0.3%(1)