Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 28/03/2011 - 01/04/2011

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 28/03/2011

19:30

Mỹ

Chỉ số giá cả PCE lõi

* * * *

0.2%

0.2%

0.2%(1)

19:30

Mỹ

Chi tiêu cá nhân (t/t)

* * * *

0.7%

0.6%

0.3%(1)

19:30

Mỹ

Thu nhập cá nhân (t/t)

* * *

0.3%

0.5%

1.2%(1)

21:00

Mỹ

Doanh số nhà chờ bán (t/t)

* * * * *

2.1%

-0.5%

-2.8%

22:00

Châu Âu

Bài phát biểu của thống đốc ECB, Trichet

* * * *