Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 28/02/2011 - 04/03/2011

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 28/02/2011

6:15

Nhật

PMI sản xuất

* * *

52.9

 

51.4

6:50

Nhật

Ước tính sản lượng công nghiệp (t/t)

* * * *

2.4%

4.1%

3.3%(1)

6:50

Nhật

Doanh số bán lẻ (n/n)

* * * *

0.1%

-1.5%

-2.1%

7:30

Úc

Tín dụng khu vực tư (t/t)

* * * *

0.3%

0.3%

0.2%

7:30

Úc

Lợi nhuận doanh nghiệp (q/q)

* * *

-2.8%

0.8%

-2.8%(1)

12:00

Nhật

Số nhà khởi công xây dựng

* * *

2.7%

5.6%

7.5%

14:00

Châu Âu

Giá cả nhập khẩu tại Đức (t/t)

* * *

1.5%

1.1%

2.3%

17:00

Châu Âu

CPI (n/n)

* * * *

2.3%

2.4%

2.4%

17:00

Châu Âu

CPI lõi (n/n)

* * * *

1.1%

1.2%

1.0%(1)

20:30

Canada

GDP (t/t)

* * * * *

0.5%

0.3%

0.4%

20:30

Canada

Tài khoản vãng lai

* * * *